E-demokrati

bara för vissa eller för alla?


Handlar om allas rätt att kunna påverka samhället
   
Ledare Hans Berg och Dan Karlsson
   
Preliminära datum och tider 081015 , 081029 , 081105 , 081112 - kl 18.30-20.45
bokas i samråd vid första träffen  
   
Lokal Folkets Hus på Södergatan 65 i Helsingborg
   
Lyssna på intervju http://www.sol-media.se/rolf/Hbg_Dialogen_MP3/04_Dan_Karlsson.mp3
   
Något av innehållet: Vad menas med E-demokrati?
  Har det med Internet att göra?
  Är det demokrati för de med god Ekonomi?
  Vilka grupper hamnar utanför? Varför?
   
  Kan man påverka samhället med e-post, bloggar, insändare, webbsidor?
   
  Vi undersöker Socialdemokraternas program för E-demokrati.
  Vi ser även på andra partiers om vi hittar dem.
   
  Ska vi gemensamt sätta ihop handlingsplan och krav?