Samtal - hösten 2008

höstens dialoger är i stort sett avslutade. Vi tycker att vi fått ett stort gensvar och efterhand som rapporter från cirklarna kommer in så läggs rapporterna ut här. Idrotten är först på plan (som sig bör). 

Vi vill tacka alla engagerade deltagare men framför allt alla cirkelledare som ställt upp ideellt för att dela med sig av sina kunskaper. Deras insats är ovärderlig. Ett stort tack även till styrgruppen som lagt ner mycket krut på att få igång projektet.

Länkarna nedan fungerar fortfarande men som ni förstår så har cirklarna redan ägt rum. Nu funderar vi på hur dialogen med invånarna ska ske framöver. 

Radio A har hjälpt oss med att göra intervjuer med en del av ledarna. Schemat nedan har blå rutor med länkar till ljudklippen. Vi sänder ett stort tack till Radio A (99,2 Mhz Helsingborg) som har hjälpt oss med detta arbete!