Internationella (eller globala) studier

Här finns mycket spännande material som handlar om rättvisa, solidaritet, sexhandel (trafficking) och utnyttjande av barn och kvinnor. Materialet är främst inriktat mot Indien och Nepal eftersom vi genomför och har genomfört cirklar om dessa länder och verksamheten där.

uppdaterad 6 maj 2011

  Allmänt material  
     
Studiecirkeln Solidaritet, rättvisa, volontärsarbete  
vad är en studiecirkel kvinnokonventionen Gapminder
intresseanmälan för att delta i cirkeln mänskliga rättigheter 1 globalisering - hållbar utveckling
folder om global studiecirkel solidaritet 1 varför är fattiga länder fattiga?
folder global studiecirkel 2 solidaritet 2  
grupp psykologi solidaritet 3  
globalt lärande vad är rättvisa - från OPC svenska attityder till biståndsfrågor 2004
så löser du en konflikt varför volontär  
  projekt och volontärsarbete  
    Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
  Unifems gender fact sheet 2 svårt för internationella frågor i lokala fackliga verksamheten
  Centrum för internationellt ungdomsutbyte svårt med internationella frågor i lokala fackliga verksamheten -2
  stop child abuse  

Webbansvarig Dan Karlsson når du enklast via e-post