Nepal

Här finns material med information om rättvisa, solidaritet, sexhandel (trafficking) och utnyttjande av barn och kvinnor. Materialet nedan är främst inriktat mot Nepal eftersom vi genomför och har genomfört cirklar om dessa länder och verksamheten där.

uppdaterad 5 april 2011

globala studier - upp barnhandel livsmedelskris
  barnsoldater friges Lumbini - Buddhas födelseort
att resa till Nepal program behövs reha fd barnsoldater maoisterna saboterar demokratin
ditt bagage byn - staden mänskliga rättigheter
visahandling child welfare protection Nepal försöker mota trafficking i grind
resetips concept of girl trafficking Nepal inför tredje könsidentitet
  CRIN - Childs right når Nepal millenniemål?
  där nepalesisk valuta saknar värde på väg mot millenniemål
fackföreningen fakta om global sexuell exploatering barns situation och rättigheter
fackligt food and fuel crises Nepali congress - en introduktion
fackligt 2 får barn välja att sälja sex frivilligt Nepals mödrar lever ett farligt liv
konst girl trafficking from Nepal to India  
kultur godmorgon Nepal Reflect
matrecept i vems händer ligger Nepals framtid rättigheter för Dalitkvinnor
naturen Indian excesses trigger exodus SKMT1
Nepal info 1 invisible menace SKMT2
nepalesisk mat    
Nepalfakta kort biografi av Ms Sujata_Koirala svensk högskola på plats
politisk bakgrund    
religionen krismöte regeringen - reseinfo1 trafficking ökar
utbildningsväsendet Kumari trafficking rapport 2009
  kvinnor och änkor vi kommer att slåss
    woman trafficking in Nepal
    women trafficking ökar2
    vad är yatra