Presentation av Helsingborgsdialogen. Verksamheten hösten 2008. Upptakt hösten 2008 , Inaktuellt Arkiv


Globala studier

Det senaste tillskottet här, är globala studier (eller internationella studier om det låter bättre). Denna del är under framväxt här och kommer troligen att så småningom fungera som ett litet bibliotek för globala studier. Just nu ligger tyngdpunkten på New Delhi i Indien och på Nepal.


Fotboll

För webbredaktören är fotboll ett viktigt instrument för avkoppling därför finns här en liten del som handlar om fotboll. Det är Premier League som bevakas mest. Varje vecka ser redaktören hur lagen spelar och vilka spelare som är på planen. Spelare som nu är markerade med blå stil har spelat för sitt lag. Efterhand som omgångarna rullar på och alla blir blåa (av ansträngning) så tas den blåa färgen bort och vi återgår till svart färg men fet stil på de som spelat.