Presentation av Helsingborgsdialogen. Verksamheten hösten 2008. Upptakt hösten 2008 , Inaktuellt Arkiv


Globala studier

Här finner du ett avsnitt som kan fungera som ett litet bibliotek för globala studier. Just nu ligger tyngdpunkten på New Delhi i Indien och på Nepal.